Adatkezelési tájékoztató

A személyes adatok  kezeléséhez kapcsolódó tájékoztatás.

Adatkezelő  megnevezése, elérhetőségei:

Weboldal: www.naturhipnozis.hu
Telefon: 06 30 2066285
e-mail: naturhipnozis@gmail.com

Adatkezelés célja:

E honlapon -www.naturhipnozis.hu- a Kapcsolat menüpontban megadott adatai alapján /név és e-mail cím/ válaszlevelek,  tájékoztatók küldése  a honlapon szereplő témákban felmerült kérdésekre, kérésekre.
Igény esetén hírlevelek küldése.

Adatkezelés módja:

A  megadott személyes  adatokhoz kizárólag  az adatkezelő  férhet hozzá .
Adatkezelő kijelenti, hogy    a megadott személyes  adatok harmadik  személynek nem kerülnek továbbadásra.
A  Kapcsolatot kezdeményező kérésére adatait bármikor visszavonhatja , Hírlevél küldése esetén a “Leíratkozás” linkre kattintva vagy a naturhipnozis@gmail.com e- mail címre küldött “leíratkozás” tárgyú  elektronikus levél küldésével.

Adatkezelő nyilatkozata:

A jelen tájékoztatóban foglaltak betarthatósága és az eredményes együttműködés érdekében kérem, hogy fokozottan ügyeljen személyes adatainak védelmére ezáltal is csökkentve a visszaélések lehetőségét. Ön is, mint érintett, felelősséggel tartozik minden olyan eseményért, mely személyes adatainak felhasználásával jön létre. Az érintettek szándékos vagy gondatlan magatartásából származó károkért, illetve az ebből fakadóan bekövetkező személyes adattal való visszaéléssel kapcsolatban keletkezett károkért a jogi felelősséget kizárom.

Panasz benyújtásához való jog:

Adatkezeléssel kapcsolatban  panaszt  tehet az Adatkezelőnél 
vagy

A Felügyeleti hatóság elérhetőségei:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Postacím: 1530, Budapest, pf. 5.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon:  +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

design by Honlapdiszkont.com